แจ้งการชำระเงิน
รหัสคำสั่งซื้อ
ชื่อ -นามสกุล
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
จำนวนเงิน บาท
โอนเข้าธนาคาร
วันที่โอน
เวลาที่โอน : นาฬิกา
ชื่อ Facebook ที่สามารถติดต่อได้ / หรือ ไอดี Line
 
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
นาง ศิริพร ดำจันทร์

กสิกรไทย
007-8-48415-2